TECHNOLOGY IS JUST A TOOL

Όροι και προυποθέσεις

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος contres.gr.
 • Γενικά

  Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας, όλοι οι όροι που αναγράφονται επί του παρόντος, ισχύουν για όλα τα προϊόντα και προς όλους τους αγοραστές – πελάτες και οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά αγορές από την Εταιρεία “contres.gr”, εμπίπτει στους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και αναγράφονται ευκρινώς στο διαδικτυακό μας τόπο.Προσφορά και κλείσιμο συμφωνίας Όλα τα προϊόντα καθορίζονται ως προς το βάρος, τα χρώματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από την εκάστοτε Κατασκευάστρια Εταιρεία. Ο αγοραστής, οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλνει. Οποιαδήποτε ενημέρωση εκ μέρους μας, αφορά τεχνικές η άλλες πληροφορίες, γίνεται με κάθε επιφύλαξη.

 • Αποστολές παραγγελιών

  Η αποστολή των παραγγελιών εφ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, γίνεται αυθημερόν και η παράδοσή του εξαρτάται από τη Χιλιομετρική απόσταση, ή τη μεσολάβηση Σαββατοκύριακων ή αργιών. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ως έχει συμφωνηθεί, ο πελάτης έχει κάθε δικαίωμα να την ακυρώσει.

 • Εγγύηση


  Το «contres.gr» παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού μέχρι και ένα (1) έτος, εκτός της μπαταρίας. Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή και ανταλλακτικά εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το «contres.gr» οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επισκευής.
  Σε περίπτωση που η επισκευή πρόκειται να καθυστερήσει περισσότερο από 30 εργάσιμες ημέρες ή δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών στην αγορά), το «contres.gr» προσφέρει μια συσκευή προσωρινής αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Σε περίπτωση καμένων/ελαττωματικών pixel στην οθόνη, καλύπτονται από την εγγύηση μόνο εφόσον ο αριθμός τους είναι πάνω από 3 στο σύνολο των pixel της οθόνης.

 • Τιμές

  Οι τιμές όλων των προϊόντων, αναγράφονται ευκρινώς και πλησίον κάθε προϊόντος και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η Εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές στα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο πελάτης απο τη στιγμή που έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν με την τιμή την οποία “αποδέχτηκε” τη συναλλαγή.

 • Παραγγελίες

  'Ολοι οι όροι γίνονται κατανοητοί πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί. Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή μη σαφή κατανόηση των όρων αποστολής, πληρωμών και εγγύησης, οι οποίοι αναφέρονται επί του παρόντος, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αγοραστή, ζητώντας επί πλέον λεπτομέρειες εγγράφως. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην “contres.gr”, μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή, υποδεικνυομένης της γνωστοποιήσεως με συστημένη επιστολή ή να την υποβάλει ηλεκτρονικά ζητώντας αποδεικτικό παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, άθικτα όλα τα εμπορεύματα και το “contres.gr” επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από την παρούσα πώληση αζημίως.

 • Πολιτική επιστροφών

  To contres.gr σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται, οτι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας διασφαλίσει μια αξιόπιστη και συμφέρουσα αγορά, Καμία υπηρεσία χωρίς χρέωση δεν παρέχεται εφόσον εντοπισθεί:
  • Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής, που έχει επιφέρει βλάβη ή ζημιά σε αυτή, όπως πτώση, ρινίσματα και ξένα σώματα σε ακουστικό, ηχείο, θύρα φόρτισης, υποδοχή ακουστικών
  • Χρήση μη συμβατών περιφερειακών, ικανά να επιφέρουν βλάβη ή ζημιά στη συσκευή
  • Επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο
  • Ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία-υγρά (ακόμη και σε συσκευές με πιστοποίηση ανθεκτικότητας IP67, IP68), κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά.
  • Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο
  Για κάθε είδους ζημιές που αναιρούν την ισχύ της εγγύησης, μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη της εγγύησης.
  Τα μεταφορικά της επιστροφής του προιόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

SCROLL UP